Μεταλλικά Σπίτια

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξαιρετική μόνωση.

Η Εταιρεία μας εξειδικεύτηκε και στην κατασκευή μεταλλικών κατοικιών, προσφέροντας εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά, μειωμένο κόστος και ταχύτητα κατασκευής. Με εμπειρία στο χώρο των μεταλλικών κτιρίων, από τη μελέτη και τη μελέτη μέχρι την τελική παράδοση του έργου, πραγματοποιείται λεπτομερής και πλήρης επιθεώρηση σε κάθε φάση. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ελέγχονται με πιστοποιητικά ποιότητας που λαμβάνουμε από τους προμηθευτές μας.

Ο όρος μεταλλικά σπίτια προφανώς δεν αναφέρεται σε σπίτια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μέταλλο. Ο όρος μεταλλικές κατοικίες χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει σπίτια που χρησιμοποιούν χάλυβα στη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και πιθανώς στις πλάκες. Πρακτικά ως μεταλλικό σπίτι ή μεταλλικό κτίριο θεωρούμε το κτίριο του οποίου ο δομικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από μέταλλο. Η κύρια μέθοδος κατασκευής μεταλλικών κατοικιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία A. Stavrinou Home Ltd είναι ένας σύγχρονος τρόπος κατασκευής που βασίζεται στη συνεργασία μεταλλικών τμημάτων (μεταλλικά στοιχεία) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή μεταλλικής κατοικίας. Στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων των δύο δομικών στοιχείων προς όφελος της τελικής μεταλλικής κατασκευής.

Προτιμήστε ένα μεταλλικό σπίτι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, το οποίο απαιτεί λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ή ακόμα και μηδενική, για θέρμανση και ψύξη. Μεταλλικά κτίρια με εξαιρετική θερμομόνωση, διπλά τζάμια που σφραγίζουν τη ζέστη στο σπίτι ή διατηρούν ένα δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι, απαιτώντας πολύ μικρότερο κόστος θέρμανσης και ψύξης.

Βοηθήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους

Φωτογραφικό υλικό από κάποια απο τα έργα μας.