Συμβατικά Σπίτια

Σχεδιάστε τα πάντα εκ των προτέρων.

Η συμβατική κατασκευή είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης σε σύγκριση με τους πιο σύγχρονους τρόπους δόμησης κτιρίων, γιατί είναι ο πιο δοκιμασμένος και γνωστός τρόπος κατασκευής στην Κύπρο. Τα μέλη της εταιρείας, με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της ανακατασκευής κτιρίων, παρέχουν τη δυνατότητα ανέγερσης των επιθυμητών κτιρίων, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής.

Με βάση αυτό, μπορούμε με σιγουριά, ακόμη και με τη συμβατική μέθοδο κατασκευής, να υπολογίσουμε εκ των προτέρων όχι μόνο το κόστος κατασκευής του κτιρίου αλλά και τον μέσο χρόνο παράδοσης. Όλα αυτά γίνονται φυσικά σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης και με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις έργων αλλά και τις δεσμευτικές συμφωνίες με την εταιρεία.

Βοηθήσαμε εκατοντάδες ανθρώπους

Φωτογραφικό υλικό από κάποια απο τα έργα μας.