ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A. Stavrinou Home Construction LTD

Στόχος μας είναι να παρέχουμε άνετα και λειτουργικά σπίτια, έγκαιρα και με ευθύνη στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες. Με ασφάλεια και αξιοπιστία, χτίζουμε ένα σπίτι ξεκινώντας από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και καταλήγοντας στην παράδοση των κλειδιών στα χέρια σας. Αρχικά ασχοληθήκαμε με την κατασκευή ξύλινων σπιτιών και στην μετέπειτα πορεία μας με σκελετό από χάλυβα και τσιμεντένια σπίτια. Αναλαμβάνουμε επίσης ανακαινίσεις και διακοσμήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για την καλύτερη δυνατή συνεργασία.

Η υψηλή ποιότητα που προσφέρει η εταιρεία μας διασφαλίζεται με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων υλοποίησης του έργου, την επίτευξη του βέλτιστου κόστους στον απαιτούμενο χρόνο και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλες τις φάσεις κάθε έργου. Εξασφαλίζεται επίσης με σωστό σχεδιασμό και αποτελεσματική διαχείριση κάθε έργου, τη συνεχή επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, τη βέλτιστη κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Η πολιτική μας για τη διαχείριση της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος επικεντρώνεται στην πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο εργασίας, καθώς και στην πρόληψη οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ρύπανσης και ζημιάς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, την ανάθεση σαφών αρμοδιοτήτων, τη σύνταξη πρότυπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφαλείας των υπεργολάβων και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας της δραστηριότητας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ανακαλύψτε Το Σπίτι Των Ονείρων Σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα Θέλαμε Να Σας Ακούσουμε

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
info@astravrinouhome.com

Γραφείο

Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
100 Gr. Afxentiou, 1st floor, 2660,
Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 17:00.
+357 22336651
+357 96772505

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name